ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Винаги се стремим да информираме нашите членове и приятели за всички детайли на нашата дейност. Прочетете внимателно информацията по-долу преди да се обръщате с въпроси към H.O.G. Sofia Chapter.

  • Какъв вид мото клуб е H.O.G. Sofia Chapter?

H.O.G Sofia Chapter е доброволна организация на притежателите на мотоциклети Harley-Davidson и на мото ентусиасти, споделящи ценностите на организацията за популяризиране на дейности, свързани с мотоциклети. Клубът се основава, организира и подпомага от местния дилър на Harley-Davidson Motorcycles, който определя правилата за работа на клуба, неговото ръководство и организира официалните събития. Членството в клуба е доброволно и поради това може да бъде прекъснато от самия член по всяко време. Членството може да бъде прекратено и от дилъра – основател на клуба при нарушаване на основните принципи на работа на клуба. Клубът няма политически, религиозни или други цели и не подкрепя такива движения или събития.

  • Как да стана член на H.O.G. и H.O.G. Sofia Chapter?

Всеки собственик или такъв, закупил нов мотоциклет Harley-Davidson има право да стане член на Harley Owners Group (H.O.G.). Закупилият нов мотоциклет Harley-Davidson автоматично става член на H.O.G. за една година. В останалите случаи членството се заплаща съгласно условията на H.O.G.

При същите условия всеки собственик или такъв, закупил нов мотоциклет Harley-Davidson има право да стане член на съответния местен H.O.G. chapter или на друг в зависимост от своето местонахождение за период от една година. Членството се регистрира от ръководството на H.O.G. chapter в координация с местния Harley-Davidson дилър при условията и реда, определен от дилъра и след заплащане на годишен членски внос. Членството е доброволно и се подновява всяка година.

  • Мога ли да стана член на H.O.G Sofia Chapter без да съм мотоциклетист или собственик на мотоциклет Harley-Davidson?"

Членството в H.O.G Sofia chapter се базира на философията за обединение на мото ентусиастите, споделящи мотото „Да караме и да се забавляваме“ и споделящи страстта към марката Harley-Davidson. На тази база се изгражда и членството в H.O.G Sofia chapter.

  • Как да се свържа с местния дилър на Harley-Davidson Motorcycles или H.O.G. Sofia Chapter?

За връзка с H.O.G Sofia chapter или местния дилър на Harley-Davidson Motorcycles, моля използвайте посочените телефони и мейл, или посетете страницата на Harley-Davidson Sofia.

  • Какви предимства имам като член на H.O.G. sofia Chapter?

Всеки член на H.O.G Sofia chapter става част от задружното семейство на голяма група мото ентусиасти, споделящи близки ценности. Всеки член се ползва от възможността за срещи, контакти, обучения, организирани пътувания и други. Съществен част от предимствата е възможността за ползване на различни промоции, отстъпки и специално отношение, предлагани от Harley-Davidson Sofia.  Това включва и отлично организирания сервиз за мотоциклети Harley-Davidson, както и resale акции.